Vécsey Kincsestár

Vécsey Kollégium Kincsestára

Mesterprogram ppt

 

 „Az élet akkor lesz teljes, ha mindannyian hozzáadunk valamit.”

A kollégiumi időszak is akkor lesz maradandó érték életünkben, ha hozzá tettünk, teszünk valamit. Sokan hoztok létre értékes dolgokat. Akár itt a kollégiumban, akár az életetek más terültén. Teszitek ezt a szemünk előtt, vagy számunkra kevésbé láthatóan. Régi diákok, újak egyaránt. Milyen jó lenne, ha mindez egy ÉLŐ NAGY KOLIS KÖZÖSSÉG létrejöttét segítené. Ha újra megtalálnánk egymás. Így, e nagy közösség segítené az újakat saját útjuk megtalálásában, akár a példák által, akár konkrét munka, kapcsolatok, ötletek segítségével.

Aki teljesítményével, szolgálatával itt megjelenik a Kincsestárban, érdemes arra, hogy megismerkedjetek azzal, amit ő tett, tesz. ( Ez vonatkozik, tanárra, diákra, kollégiumot szolgálatával támogató külsősre egyaránt.) Ha tudtok régi vagy jelenlegi kolisról, őt ajánlhatjátok, hogy vegyük fel a Kincsestárba, ismerjék meg sokan. A Kincsestárba felvételt tanárok és a DÖK közösen dönti el.

A Kincsestárba bekerülő értékek, egyéni, illetve közösségi szolgálatok, teljesítmények.

Az alábbiakban különböző értékeket fogtok találni. A Kincsestár reményeink szerint egyre bővülni fog. Ahol tudunk, a személyhez kapcsolódó linket is találtok majd, ami szintén gyarapodni fog. A ctrl F billentyűk lenyomásával beírhatjátok a keresett kifejezést. Íly módon kereshettek is a Kincsestárban.   (A facebook oldalon is szeretnénk majd működtetni.)

Jó böngészést az oldalon! Találjunk egymásra!

KINCSESTÁR:

Vécsey János és Szatmáry Borbála nemzetmentő tevékenysége. Intézmény alapítók. 1885. április 28-án a Vécsey házaspár végrendeletet készített. A végrendelet értelmében a házaspár minden ingó és ingatlan vagyonát a budapesti királyi törvényszékének kezelésében a Vécsey János és Borbála alapítvány létrehozására adományozták. Szándékuk volt a kétoldali árvák befogadása, gondozása, taníttatása. A keresztségben a fiúk a Vécsey, a lányok a Szatmáry nevet kapták. Az alapítók részletesen, aprólékosan rendelkeztek az intézmény működéséről, a gazdálkodásról, a személyzet foglalkoztatásáról, a gyermekek napi 5 étkeztetéséről csakúgy, mint a ruházkodásról, vagy a termek berendezéséről.

” mert a mely országban sok nép lakik, munkás és szorgalmas, mint a méhcsalád, az a nemzet gazdag, bátor és hatalmas, ilyen legyen a világ végéig a magyar nemzet is. Minthogy a humanizmusi alapítványunk nemcsak az emberiség javára szolgál, hanem a főváros, úgy az állam terhének apasztására is…”
(részlet Vécsey János és Szathmáry Borbála alapító okleveléből)

1938-1939-ben az Építészeti Szemle tanúsága szerint 700.000 pengő költséggel épült fel az Alapítványi Fiúotthon, a mai Vécsey János Leánykollégium.  

 Vécsey János és Szatmáry Borbála nemzetmentő tevékenysége: ÉRTÉK

 

1937-ben Vrányi István, Frum István, Rökk Szilárd, Szelényi Lajos, Zichy Antal, Maresch Manó, Jakabfalvi Gyula és az I. Ferenc József és Erzsébet alapítvány vagyonát egyesítsék. Az építkezés céljára Budapest Főváros Közgyűlése ingyenesen átadta a 2150 négyszögöl III. kerület Szél u. 11-13. szám alatti építési telket az összevont alapítványnak. Továbbá határozatot hozott arról, hogy az alapítványt elidegeníthetetlenként kezeli örök időkre, az annak tulajdonában lévő nagy értékű ingatlanok fővárosi tulajdonba vételéért cserébe továbbá az intézmény működési költségét mindenkor finanszírozza.

Vrányi István, Frum István, Rökk Szilárd, Szelényi Lajos, Zichy Antal, Maresch Manó, Jakabfalvi Gyula és az I. Ferenc József és Erzsébet alapítvány szellemisége: ÉRTÉK

 

Tóbi Mária 1994-től 2015-ig volt intézményünk igazgatója.  Az Ő igazgatói évei alatt, az ő irányításával történt a Vécsey kutatás és vette fel az intézmény a Vécsey János nevet.  A Kerepesi temetőben megtalált romos sírt exhumáltatta, a sírboltot felújíttatta és ünnepség keretében megszenteltette. Évente a diákok jelenlétében megemlékező Vécsey Napokat, a temetőben koszorúzást szervezett és ápolta és a diákságnak átadta a Vécsey szellemiséget.

 

 

Tóbi Mária igazgató vécseyis szellemisége: ÉRTÉK

 

Dr. Zalatnai Attiláné igazgatóhelyettesként, 2008-ban bekövetkezett haláláig áldozatos munkájával segítette a Vécsey kutatást és a Kerepesi Temetőben lévő Vécsey sír felújítási munkálatait, a sír folyamatos figyelemmel követését, kapcsolatot tartva a temető igazgatójával.

Dr. Zalatnai Attiláné tevékenysége: ÉRTÉK

 

Némethiné Kiss Csilla, húsz éven át volt kollégiumunk nevelőtanára. Az ő kezdeményezésére és az akkori vezetés támogatásával kezdte meg a Vécsey kutatást és bár már nem tanít nálunk, mind a mai napig folytatja azt.

Némethiné Kiss Csilla kitartó és eredményes kutató munkája: ÉRTÉK.

 

Ajánlás: 2000. óta minden évben kiosztásra kerülnek a Kiváló Vécsey Kollégista díjak. Azok kapják, akik kimagasló teljesítményt nyújtanak a kollégium közösségi életében.

Díjazott diákjaink (abc rendben) és az évszám, amikor megkapták:

Tóbi Mária ig. Vécsey díjakat ad át 2011-ben.

Ádám Boglárka 2015

Ádám Nikolett 2008

Agárdi Karola 2009 (elhunyt 2015-ben)

Emlékedet megőrizzük Karola

 

Bachmajer Dóra 2014

Bakos Dorisz 2019

Balatoni Zsuzsanna 2007

Belcsik Andrea 2003

Bengő Anikó 2000

Birkás Éva 2005

Bocsi Kinga 2005

Boda Brigitta 2021

Bódi Barbara 2002

Bogár Eszter 2004

Bogáti Éva 2003

Bóka Emma 2006

Borbély Mónika 2009

Bóta Franciska 2006

Bulejka Zsuzsanna 2004

Csipai Henrietta 2018

Csizmár Friderika 2004

Csomor Rita 2006

Dénes Eszter 2004

Dukán Beáta 2002

Dulai Andrea 2005

Élő Csenge 2015

Fehér Zsuzsi 2010 (tiszteletbeli)

Fekete Rita 2008

Fodor Judit 2005

Fodor Judit 2005

Fodor Valéria 2003

Gál Tímea 2007

Görbe Ágota 2009

Gruchmann Judit 2004

Gyuricza Zsófia 2021

Gyurka Ágnes 2005

Halász Kinga 2011

Herédi Dorottya 2008

Horváth Anita 2003

Iszak Kornélia 2003

Jámbor Margit 2005

Józsa Judit 2005

Kalina Bianka 2017

Kapási Zita 2005

Kiss Eliza Nóra 2005

Kiss László 2011 (Tiszteletbeli)

 

Knoska Anett 2007

Komjáti Melinda 2007

Koszorús Fruzsina 2011

Koszorús Gergely 2008

Kosztka Zsuzsi 2017

Kovács Dóra 2008

Kovács Eszter 2005

Kukel Andrea 2003

Laczkovich Lilla 2005

Lázár Andrea 2003

Lovas Melinda 2006

Lucska Lívia 2005

Mányik Adrienn 2010

Márton Angelika 2006

Mester René 2004

Mészáros Nikoletta 2001

Mohai Heléna 2008

Nagy Lilla 2021

Nagy Katalin 2007

Némedi-Varga Tímea 2002

Németh Eszter 2001

Nyári Anita 2007

Pálinkás Anna 2008

Papp Vanda 2008

Pesti Judit 2003

Petró Katalin 2002

Pogoszov Natália 2018

 

Pusztai Katalin 2011

Radics Erika 2004

Reichert Renáta 2010

Schmidt Nikolett 2018

Sefkovics Anita 2008

Sokoray Lilla 2010

Somogyi Tímea 2002

Surányi Éva 2014

Susányi Erzsébet 2006

Szabó Beáta 2009

Szabó Orsolya 2015

  

Szabó Tünde 2008

Szécsi Anett 2021

Sziráki Anna 2017

 

Szopkó Viktória 2008

Szűcs Brigitta 2005

Toka Melinda 2009

Tóth Aliz 2008

Tömös Tamara 2007

Utasi Anna 2017

Vámos Éva 2005

Vanya Róbert 2010 (tiszteletbeli)

Varga Rebeka 2017

  

Végh Réka 2006

Velvárt Zsuzsanna 2009

Veréb Eszter 2017

Veress Athéne 2000

Veress Nikolett 2007

Vogronics Nikolett 2004

Weich Ágnes 2013

Weich Andrea 2014

Zellerik Ágnes 2012

 A Vécsey díjasok tevékenysége: ÉRTÉK

 

Hajdu István és felesége, Hajdu Éva, több mint tíz éve ingyenes koncertet adnak karácsonykor a kollégium közösségének. Hajdu István a Budapesti Középiskolások Zenei Versenyének állandó zsűritagjaként emeli a verseny színvonalát és értékes tanácsaival segíti a versenyzők fejlődését.

Hajdu István és Hajdu Éva szolgálata: ÉRTÉK

 

Budai Ilona, Kossuth-díjas népdalénekes, mesemondó, a Nemzet Művésze, másfél évtizede önzetlenül vesz részt kollégiumunkban a Középiskolások Mesemondó Versenyének zsűrijében, emelve ezzel a tehetséges diákok megmérettetésének színvonalát. Nagy tudásával, jó tanácsaival szeretettel segíti a fiatalok előrejutását.

Budai Ilona fiatalok iránti szolgálata: ÉRTÉK

Dévai Nagy Kamilla, Liszt Ferenc-díjas magyar énekes, előadóművész, tanár, érdemes művész, a Krónikás Zenede alapítója, másfél évtizete zsűrielnökként vesz részt a kollégiumunk által szervezett  Középiskolások Zenei Versenyének zsűrijében, értékes tanácsokkal látva el a fiatalokat. A legkiemelkedőbb versenyzők  tanulhatnak Dévai Nagy Kamilla iskolájában.

Dévai Nagy Kamilla a zsűri elnöke énekel

 

Dévai Nagy Kamilla fiatalok iránti szolgálata: ÉRTÉK

Dr. Berceli Tibor, a Műegyetem professzora, és felesége Balla Mária, fordító, tolmács, idegenvezető sok éve tartanak együtt és külön-külön is rendhagyó történelemórákat közösségünknek. Az általuk átélt, személyes emlékeiket osztják meg a diáksággal, így a száraz történelmet életre keltik, személyessé teszik. Mindezt szívvel, lélekkel, szeretettel, emberséggel, családias légkörben.

Dr. Berceli Tibor és Balla Mária rendhagyó történelemórája: ÉRTÉK

Huszonöt éve működik kollégiumunkban Irodalmi teaház. Tematikus estként, egy-egy téma köré koncentrálva, illetve a Kötészet Napján kötetlen témában. Tanárok, diákok mondják el kedvenc írójuk, költőjük egy-egy versét, írását, megosztva a jelenlévőkkel azt is, hogy milyen érzelmek fűzik hozzá. Lehetőség van saját verssel is bemutatkozni.

Az Irodalmi teaház tevékenysége: ÉRTÉK

 

2018. óta működik kollégiumunkban Kövesi Györgyi tanárnő által létrehozott KÉK program. “Kortárs Élő Könyvek” segítséget kívánnak nyújtani hasonló korú társaiknak. Felkészített, nagykorú fiatalok olyan személyes történeteikbe engednek bepillantást, amely segíthet az „Olvasónak” is saját helyzetének megértésében. A „Könyvek” – kel történő beszélgetések erkölcsi kérdéseket, kríziseket, traumákat segítenek feldolgozni. A KÉK program nagyon sikeres, sok meghívást kapnak fiatal közösségekbe, illetve szakmai összejövetelre. Pedagógiai Napokon bemutatta Kövesi Györgyi tanárnő a KÉK programját.

A Kollégiumi Élő Könyvtár, KÉK program tevékenysége: ÉRTÉK

 

2019-ben a Káldor Miklós Kollégiumban Gloviczky Tamás tanár által szervezett hagyományos Olimpiatörténeti vetélkedőn (felkészítő tanár Zalatnai Péter) I. helyezést ért el kollégiumunk csapata. A csapat tagjai voltak: Benczik Barbara, Jele Daniella, Körmendi Virág.

Az Olimpiatörténeti vetélkedő I. helyezett csapatának teljesítménye: ÉRTÉK

2020-ban a Káldor Miklós Kollégiumban Gloviczky Tamás tanár által szervezett hagyományos Olimpiatörténeti vetélkedőn (felkészítő tanár Zalatnai Péter) 10 csapat közül I. helyezést ért el kollégiumunk csapata. A csapat tagjai voltak: Imre Vanda, Körmendi Virág.

A bajnokok

Az Olimpiatörténeti vetélkedő I. helyezett csapatának teljesítménye: ÉRTÉK

Hegyesi Hajnalka, volt diákunk, 2020. nyarán teljesítette a Szent Jakab zarándokutat, az El Camino-t. Saját elhatározásból, egyedül, önmagát legyőzve, 33 nap alatt 779 km-t gyalogolt egy hátizsákkal, Santiago de Compostella-ig. Megtapasztalásait megosztotta közösségünkkel egy előadás keretében.

Hegyesi Hajnalka

Hegyesi Hajnalka teljesítménye: ÉRTÉK