Miért a Vécsey a legjobb kollégium? Erről árulkodnak a falaink között működő mesterprogramok. Frissülő bejegyzéseinkben ezek a projektek kerülnek bemutatásra. I. rész

                               ÚT A JÖVŐBE MESTERPROGRAM

Ennek a programnak a segítségével kapcsolódni tudtunk a Világ Legnagyobb Tanórájához, az első világszintű oktatási projekthez. Ebben való részvétellel minden diákunk megismerheti a fenntartható fejlődést szolgáló Globális Célokat.

És miért olyan fontos ez számotokra?

Mert a Ti életetekben a felgyorsult gazdasági fejlődés, a népesség számának emelkedése teljesen kimeríti Földünk erőforrásait. Ti lesztek a jövő döntéshozói és nem mindegy, hogy családotok, vállalkozásotok életét hogyan irányítjátok. A jövőben Földünk egyensúlya megbomlik-e, vagy élhető marad-e bolygónk. Gyermekeitek hozzájuthatnak-e azokhoz a javakhoz, melyek számotokra adottak, és láthatják-e még azokat a csodákat, melyekkel ti életetek során találkozhattatok.

A 2020. évtől kezdődött el programunk. 17 témát kezdtük el feldolgozni. Közösen keressük az utat a célok megvalósításához. Bár a programot Lippainé Oskolás Piroska tanárnő fogja össze, a megvalósításában az egész tantestületünk, valamint a diákság háromnegyede részt vesz.