Magyar Kultúra Napja

Magyar Kultúra Napja 2016.

Magyar Kultúra Napja, Himnuszunk születésnapja, különleges nemzeti ünnep.

Naptáraink nem jelölik piros betűvel. Talán mert a kultúra ott van minden ünnepünkben.

 A kultúra nem pusztán történelmünk nagy eseményeit megörökítő művészi alkotások tárháza. Sokkal mélyebben lakozik bennünk.

Ott van a gyermekként hallott dalokban, versekben, mondókákban.

Ott van, ahogy a Himnuszban a  „Kárpát szent bércei” közrefogta medence minden „felvirágozásában”, erőt adva a csapások elviseléséhez is. A történelem hatalmas erői széttörtek vagy egybetömörítettek népeket, népcsoportokat. Nemzetté azonban sorsunk, történelmünk, örömeink s bánataink, közös szellemi, lelki feldolgozása tesz minket. Árpád, Szt. István és Hunyadi Mátyás elevenen élnek népdalainkban és népmeséinkben. Dobó és társai hősiességét Gárdonyi beleírta a magyar lelkekbe. Petőfi Nemzeti dala, szabadságunk szimbóluma.

Ott van minden mozdulatunkban. A játékban, a szabadságban, a szerelemben, a helytállásban.

Ott van a bennünket körülvevő tárgyak szépségében, és ott van az anyanyelvünkben. Ahogy a világot megértjük, ahogy magunkra ismerünk egymásban.

Ott van egész egyéniségünkben. Általa érthető meg a múlt, és vehető birtokba a jövő. Általa vagyunk emberek, magyarok.

Minden nemzet saját kultúrájának megtartásával őrzi meg karakterét, nemzeti öntudatát.

 

Ebben az évben Nagy Csaba Bartók-díjas tárogatóművészt látogatott el hozzánk.

Nagy Csaba művész úr egy olyan hangszerrel ismertetett meg minket, amelyet az egész világon magyar hangszerként tartanak számon.

 

Mindezt úgy tette, hogy közben a Rákóczi szabadságharc korát is közelebb hozta a fiatalokhoz.

 

 

 

Közreműködött: Pintér Elizabeth

 

 

Nagy Csaba

Nagy Csaba Tárogatóművész