Tanulás

Tanulási lehetőségek

 

Kollégiumunk legfontosabb feladata a szállásadáson és az étkeztetésen túl a tanulók tanulmányi munkájának támogatása, a mindennapi iskolai felkészülés feltételeinek megteremtése. Ennek megfelelően a személyre szóló segítés, a korrepetálás, a felzárkóztatás, valamint az érettségi és felvételi vizsgákra való felkészítés minden diák számára elérhető. Ezekben szaktanáraink nyújtanak segítséget.

A tanulmányi munkát, az iskolai felkészülést, a tudásszerzést közvetve segítik a különböző szakkörök, s az irányított szabadidős tevékenységi körök. A kollégium diáksága az előképzettség, a képességek, s az igények tekintetében rendkívül heterogén. Ahhoz, hogy megadhassuk a szükséges és megfelelő segítséget, a csoportvezetők a tanév elejétől kezdve minden diáknál különös figyelmet fordítanak a tanulással kapcsolatos nehézségekre, valamint a motivációs lehetőségek feltárására, annak érdekében, hogy a lehető legjobb segítséget adjuk meg a diák számára.

A tanulás támogatásában fontos szerepet játszik a számítógépterem, valamint a nagyszámú multimédiás eszköz (természetesen ezek a szabadidő eltöltést, a kikapcsolódást is szolgálják). Hasonlóképpen jelentős segítséget nyújt a közel nyolcezer kötetes, nyolc modern, internetre csatlakoztatott PC-vel felszerelt, folyamatos fejlesztés alatt álló könyvtár is.