Tanáraink

A Vécsey János Leánykollégium tanárai

 

Reith Gábor

Igazgató

mérnök-tanár, szakvizsgázott, mesterpedagógus

Köles Andrea

Igazgatóhelyettes

Köles Andrea

könyvtáros , történelem , ember- és társadalomismeret szakos tanár

Csizmár Friderika
(iskolatitkár)

Bajusz Ernő
biológia szakos tanár, kertészmérnök, csoportnevelő, DÖK patronáló, honlapszerkesztő

Berceli Zsuzsanna
matematika, fizika, informatika szakos tanár, csoportnevelő, logikai fejlesztő TEGOM felelős

Kovács Réka
magyar, történelem szakos tanár

Kövesi Györgyi
latin, orosz, etika szakos tanár, DÖK patronáló 

Lippainé Oskolás Piroska

biológia, kémia, környezetvédelem szakos tanár

Margitné Krichta Gabriella
magyar, német, orosz szakos tanár, csoportnevelő, színházszakkör vezető, manuális TEGOM felelős

Novotnyné Horváth Mónika
magyar szakos tanár, csoportnevelő, újságszerkesztés

Sipos Péterné
mérnök-tanár, szakvizsgázott mesterpedagógus, újságszerkesztő, kultúrmorzsák- TEGOM felelős

e-mail: siposkata59@gmail.com

Zalatnai Éva

biológia, környezettan szakos tanár, környezetvédelem TEGOM felelős

Zalatnai Péter
angol, pedagógia szakos tanár, csoportnevelő