Közzétételi lista

A kollégium közzétételi listája

229/2012.(VIII. 28.) Korm.rendelet

  1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató
  2. 2. Externátusi elhelyezés: az Nkt. 17.§ (2) bek. alapján a kollégiumi nevelés-oktatás és lakhatáson kívüli ellátás biztosítható annak a tanulónak is akinek férőhely hiányában nem lehet kollégiumi elhelyezést biztosítani.
   • A kollégiumi felvétel, externátusi elhelyezés iránt külön kérelmet kell benyújtani az intézmény igazgatójához.
   • Az externátusi elhelyezés keretében – a lakhatási feltételek kivételével – a tanuló jogai és kötelességei azonosak a kollégiumba felvett tanuló jogaival és kötelességeivel.
   • A lakhatási feltételekről a tanulónak kell gondoskodnia. A költségeket az iskola, a kollégium részben vagy egészben átvállalhatja.
   • A kollégium igazgatója a kollégiumi felvételi kérelem, externátusi elhelyezés iránti kérelem elbírálásáról a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt is értesíti. Amennyiben a felvételre a gyámhatóság kezdeményezése alapján kerül sor, a határozatot számára is meg kell küldeni.
  3. Megközelíthetőség
  4. A beiratkozásra meghatározott idő:  a jelentkezők számára (június 30-ig az iskolai beiratkozáskor),
   és egész nyáron előre egyeztetett időpontban
   beszélgetést tartunk ( lásd főoldal )

   • A kollégium fenntartója által engedélyezett tanulócsoportok száma: 7.
   • A tanulócsoport ok maximális létszáma: 26 fő
  5. 4. Díjak, térítési díjak:
   • A kollégium a nappali tagozatos általános iskolás, középiskolás, az érettségizett és szakképzésben résztvevő tanulók számára 22 éves korig ingyenes.
   • Az étkezésért fizetendő díjakat a konyha üzemeltetője évente felülvizsgálja (lásd főoldal díjak). Az étkezési térítési díj mérsékléséhez különböző jogcímeken díjkedvezmények vehetők igénybe. A kedvezményre jogosultság igénybevételéről szóló tájékoztatást (lásd főoldal – kedvezmények tájékoztatója részben).
  6. A kollégium nyitva tartásának rendje::

    

  7. Az intézmény alapdokumentumai:
    • Pedagógiai program,
    • Szervezeti- és Működési Szabályzat,
    • Házirend,
    • Éves munkaterv.

   A dokumentumok nyilvánosak minden érdeklődő számára, megtekinthetőek:

   • a kollégium könyvtárában,
   • a kollégium vezetőinél,
   • a honlapunkon,
   • az iskolatitkárnál.

   A tanulók felvételi beszélgetéskor, a beköltözéskor a tanév elején, a Diák- közgyűlésen a kollégiumi foglalkozásokon, a szülők a tanév elei és egyéb időpontban tartott Szülői Értekezleten, valamint minden érdeklődő előzetesen egyeztetett időpontban az intézmény vezetőitől, a nevelőtestület kijelölt tagjaitól és az iskolatitkártól kérhet tájékoztatást, kaphat betekintést az intézményi dokumentumokba.

  8. A kollégiumi pedagógusainak iskolai végzettsége és szakképesítése
Név Beosztás Végzettség Szak
       
Reith Gábor Igazgató Egyetem Mérnök-tanár, szakvizsgázott
Novotnyné Horváth Mónika Nevelőtanár, csoportvezető Főiskola Magyar nyelv- és irodalom szakos
Köles Andrea Igazgatóhelyettes Egyetem Ember-és társadalom műveltségterületi; Történelem- könyvtár szakos
Zalatnai Péter Nevelőtanár, csoportvezető Főiskola Pedagógia szakos
Margitné Krichta Gabriella Nevelőtanár, csoportvezető Egyetem Szakvizsgázott;Orosz-német; Magyar nyelv- és irodalom szakos Ped. II.
Sipos Péterné Nevelőtanár Főiskola Szakvizsgázott; Műszaki-tanár, Közoktatási vezető szakos. Ped.II.
Berceli Zsuzsanna Nevelőtanár, csoportvezető Egyetem Matematika-fizika; Informatika; Andragógia szakos
Kovács Réka Nevelőtanár Egyetem Magyar nyelv-és irodalom szakos; Történelem szakos
Lippainé Oskolás Piroska  Nevelőtanár  Egyetem  Kémia, biológia, környezetvédelem szakos 
Bajusz Ernő Nevelőtanár, csoportnevelő Egyetem Biológia szakos
       
Kövesi Györgyi Nevelőtanár Egyetem Orosz-latin-etika szakos, szakvizsgázott
 Zalatnai Éva  Nevelőtanár, csoportnevelő  Egyetem  Biológia szakos

Engedélyezett kollégiumi csoportok száma: 6

 1. csoport – Bajusz Ernő                     
 2. csoport – Berceli Zsuzsanna             
 3. csoport – Zalatnai Éva        
 4. csoport – Margitné Krichta Gabriella 
 5. csoport- Novotnyné Horváth Mónika 
 6. csoport – Zalatnai Péter